Gorffennaf 19 - 26 July

Caernarfon
Gwynedd

Visit the official Caernarfon Festival Website Visit the official Caernarfon Festival Website Visit the official Caernarfon Festival Website
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public items from Flickr tagged with Caernarfon Festival. Make your own badge here.

What's On?

Jump straight to see what's happening on a certain day.

Or you can check out the full programme.

Cei Llawn Cyffro

Event Details

Start Date
20-Jul-2009

End Date
20-Jul-2009

Opening Times
19:15

Pricing

£10 Adults
£5 Children

A bilingual musical entertainment with a 1920’s nautical flavour by local composer Bil Efans, director Marian Bryfdir.

Cerddorol dwyieithog gyda blas morwrol y 1920’au gan Bil Efans a Pobl yr Opera

The cast will include singers of Pobl yr Opera company, together with young singers following the 3-day opera course preceding the performance. Come and start the evening (weather permitting) by meeting the boat at Caernarfon Ferry Slip (Marina) approx. 7.15pm and follow the colourful procession to Galeri’s theatre where the performance will commence at 8pm. Entertainment is also provided in the Doc bar and outside. How about wearing 1920’s costumes for the occasion?


Bydd y cast yn cynnwys cantorion cwmni Pobl yr Opera a chantorion ifanc yn dilyn y cwrs opera 3-diwrnod sy’n digwydd cyn y perfformiad. Dewch yn gyntaf (os yw’r tywydd yn ffafriol) i gyfarfod y cwch wrth y Ferry Slip (Marina)Caernarfon oddeutu 7.15pm a dilyn gorymdaith liwgar i theatr Galeri lle bydd y perfformiad yn cychwyn am 8pm. Adloniant amrywiol hefyd ym mar y Doc a thu allan. Beth am wisgo dillad y 20’au i gydfynd â’r achlysur?

Venue Details

Galeri Caernarfon

Galeri provides a fantastic venue that stimulates your imagination

address

Galeri Caernarfon
Doc Victoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ
United Kingdom

Send an e-mail

Telephone
01286 685252

Visit the Website

Visit the Venue Website

Online Booking:
Click here to check availability


Tickets will be also on sale at CGWM for an extra pre-performance boat-ride with some of the cast from Caernarfon Pier at 6.30pm.

For more information regarding the boat-ride and the 3-day course, contact CGWM on 01286 685230

With support from the friends of CGWM.


Tocynnau hefyd ar gael o CGWM ar gyfer mordaith arbennig ar y cwch cyn y perfformiad gyda rhai o’r cast. Cychwyn o’r Pier, Caernarfon am 6.30pm.

Am fwy o fanylion am y fordaith a’r cwrs 3 diwrnod cysylltwch â CGWM (01286685230)

Gyda chefnogaeth Cyfeillion CGWM.