Gorffennaf 19 - 26 July

Caernarfon
Gwynedd

Visit the official Caernarfon Festival Website Visit the official Caernarfon Festival Website Visit the official Caernarfon Festival Website
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public items from Flickr tagged with Caernarfon Festival. Make your own badge here.

What's On?

Jump straight to see what's happening on a certain day.

Or you can check out the full programme.

Visiting Caernarfon? Then Croeso i chi

Stilt Walkers in front of the big wheel in Caernarfon

Welcome to you! – Benvenuti – Foon ying –Willlkommen – Yo Koso – Fàilte – Bienvenidos

We’re not just a Castle – We’re a Festival Too!

A whole week of Mid Summer fun in Castle Sqaure – ‘The Maes’. ( Now you know your first Welsh words) and other venues across town.

For one week in the height of summer, the Castle Square is full of live music, magic and culture.

Caernarfon’s annual Festival is here again bringing a unique perspective to this wonderful historic town.

Climb the heights of The Eagle Tower in the Castle and take an awesome ride on the Big Wheel to enjoy spectaular views of the town and the beautiful surrounding countryside of Snowdonia from both ancient and modern towering viewpoints.

... Have Fun!


Steel band playing in the ferris wheel

Croeso i chi - Benvenuti – Foon ying –Willlkommen – Yo Koso – Fàilte – Bienvenidos

Mae mwy i Gaernarfon na’r castell - mae 'na Wyl hefyd!

Am wythnos yng nghanol haf, mae'r Maes yn llawn cerddoriaeth byw, hudol a diwylliant!

Mae Gŵyl flynyddol Caernarfon yma unwaith eto ac mae'n rhoi golwg unigryw ar y dref hanesyddol ryfeddol hon.

Dringwch i gopa Tŵr yr Eryr yn y Castell ac ewch am dro anhygoel ar yr Olwyn Fawr i fwynhau golygfeydd gwych o'r dref a chefn gwlad hardd Eryri o'i chwmpas a hynny o ddau safle uchel iawn, y naill yn hynafol a'r llall yn fodern.

Parade-street

• Big Wheel
• Fun Fair
• Live DJ
• Competitions
• Face Painting
• Dublin 08 Art Exhibition

Band

• Ffair
• Olwyn Fawr
• DJ
• Cystadlaethau
• Peintio Gwynartheg
• Dylun 08 Arddangosgfa Celf

Spend time having a great time in the Royal Town of Caernarfon! - Treuliwch amser yn cael amser ardderchog yn Nhref Frenhinol Caernarfon!

Night-time

Don't go home after the fun on the square...there's live bands in the pubs & win bars... stand up comedy,opera & drama in the theatre... or just relax and enjoy a tasty meal of traditonal or international food.


Night-time2

Peidiwch â mynd adref ar Ôl hwyl i gyd ar Y Maes… fydd na bandiau byw yn y tafarnau a barrau gwin….comedi "stand-up", opera a drama yn y theatr..neu jyst ymlacio a mwynhewch bryd o fwyd - traddodiadol neu ryngwladol.